post by admin | | 0

Olje- och filterbyte

Byte av olja och oljefilter

Att byta olja och filter på din bil är inte så svårt som man kanske tror. Hur ofta du bör byta är lite beroende på hur mycket du kör med din bil, ett riktmärke kan vara att mellan 1000-2000 mil. Om du kör mycket på ett år så kanske ett byte varje år är att rekommendera. När du tankar kan du ta för vana att kontrollera hur oljan ser ut och hur den känns, lägg en droppe olja från stickan på ett ljust underlag och ta lite mellan fingrarna och känn på oljan. Känns den tjock och kladdig är det absolut dags att byta.

Att tänka på

Se till så att om du byter olja hemma på gårdsplanen att du lyfter upp bilen ordentligt och ställer pallbockar så det inte finns risk att den rasar ner när du håller på att skruva. Ha papper så du kan torka av om det spills på händer och i motorrum, en tillräckligt stor behållare  för gammal olja som du tappar ut.

Hur gör man för att byta olja och filter?

  1. Se till att behållaren står under avtappningspluggen i oljetråget.
  2. För att få cirkulation kan du dra ur oljestickan, se till att all olja rinner ut
  3. Skruva loss oljefiltret, du ser om du kommer åt lättast under eller uppifrån.
  4. När all olja runnit ut så monterar du nytt oljefilret, men se till att du smörjt den packning och fyllt filtret med ca 1 dl av den nya motoroljan.
  5. Skruva tillbaks avtappningspluggen i oljetråget se till att även här smörja gummipackningen så det sluter tätt.
  6. Fyll på ny olja, kontrollera vilken mängd som biltillverkaren anger och fyll inte för mycket, det kan finnas lite olja kvar i systemet. kolla ordentligt med oljestickan.
  7. Ta en sväng med bilen efter du är klar och kontroller nivån igen efter färden om du eventuellt måste fylla på mer olja.

Så, lycka till med ditt oljebyte och kör försiktigt!! Och du, se till att du lämnar in överbliven spillolja på återvinningsstationen där du bor, tänk på miljön!!

Comments are closed.